HÔI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND XÃ THƯ PHÚ KHÓA XXIII

21/06/2024 15:23

🇻🇳Chiều ngày 14/6/2024; HĐND-UBND-UBMTTQ xã Thư Phú đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND xã Thư Phú nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

Dự và động viên hội nghị có ông Lương Văn Tú - HUV, Bí Thư Đảng ủy xã ; đồng chí Lê Đình Đức - PBT TTĐU, CT HĐND xã; đồng chí Lê VănTôn- PBT, CT UBND xã; Các ông bà đại biểu HĐND xã khóa XXIII; Cán bộ,công chức xã; HTX NN; TYT; Bí Thư các chi bộ; Trưởng các thôn và gần 90 đại biểu đại diện cử tri của 3 thôn về dự đông đủ.

🇻🇳Sau khi nghe đồng chí Lê VănTôn- PBT ĐU; CT UBND xã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-VHXH 6 tháng cuối năm 2024.

 

🇻🇳 🇻🇳 🇻🇳

Tại hội nghị đã lắng nghe 08 lượt ý kiến của cử tri tại hội nghị. Các ý kiến có liên quan đến đất đai, môi trường, giao thông thủy lợi, thiết chế văn hóa, an sinh xã hội của nhân dân trong xã.

 

Đồng chí Lê VănTôn- PBTĐU, CT UBND xã đã tiếp thu ý kiến của cử tri và có một số ý kiến giải trình tại hội nghị, một số nội dung sẽ chuyển tới các cấp, các ngành liên quan sớm giải quyết theo đúng quy định cho nhân dân.

 

Hội nghị diễn ra đúng thời gian và đạt được những nội dung yêu cầu BTC đề ra.

#Tiếp_xúc_cử_tri_trước_kỳ_họp

#Hội_đồng_nhân_dân

#Xây_dựng_chính_quyền